Valitse sivu

Kilpailutiedote 2020

Kilpailumääräykset
Naperosäännöt
Pienpelin säännöt

Jokaisella pelaajalla pitää olla lisenssi ostettuna viimeistään ennen ensimmäistä sarjapeliä. Huomioikaa, että jo harkkapelejä ennen kannattaa lisenssi hoitaa kuntoon.

Tänä vuonna ei suoriteta hutunkeittoa, vaan sisä- ja ulkovuoro ratkaistaan arpomalla. Joukkueet eivät myöskään suorita kättelyitä.

§7 Poikkeuslupa
Jos pelaajalla ei ole omassa seurassa oman ikäluokkansa joukkuetta, on hänellä mahdollisuus pelata toisessa seurassa oman ikäluokkansa otteluita.
Pelaajalla säilyy oikeus pelata omassa seurassaan vanhempien ikäluokassa.
Pelaajalle on anottava pelilupa pelata toisessa seurassa alueen sähköisellä poikkeuslupalomakkeella. Luvan saa ainoastaan siinä tapauksessa, että pelaajalla ei omassa seurassaan ole oman ikäluokkaansa joukkuetta.

§16 Seurasiirrot
Pelaajan seuraedustuksen muutos tehdään täysseurasiirrolla, määräaikaisella seurasiirrolla tai nuorten pelaajien määräaikaisella seurasiirrolla (4 -lomake) pelaajan, uuden seuran ja vanhan seuran yhteisellä suostumuksella.
Nuorten sarjoissa seurasiirtoja kirjataan tänä vuonna 30.6. asti. Nuorten sarjoissa seurasiirtoja voidaan kirjata 1.6.-1.10. välisenä aikana poikkeuksellisesta syystä, esim. paikkakunnan muuton vuoksi.
Kaikki seurasiirrot tehdään sähköisellä lomakkeella. Juniorien aluesarjan kirjaamismaksu on 30€ seurasiirroissa.

§8 Pelaaminen eri sarjatasolla
Tämä koskee liikuttamista kilpa- ja pelisarjan välillä.
Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole rajoituksia ja PPL suosittelee joukkueiden täydentämistä ensisijaisesti nuoremmasta ikäluokasta.
Jos seuralla on peli- ja /tai kilpasarjassa samassa ikäluokassa kaksi joukkuetta, tulee pelaajat nimetä eri joukkueisiin ennen kauden alkua ja lähettää nimilistat aluevastaavalle. Pelaajamäärissä eri joukkueiden välillä ei voi olla kahta suurempaa eroa kauden alussa. Jos seuran molemmat joukkueet pelaavat sarjassa samassa ikäluokassa, saa tällöin ottelukohtaisesti vajaata joukkuetta täydentää maksimissaan neljällä lainapelaajalla toisesta joukkueesta. Lainapelaaja merkitään pöytäkirjaan ”L”- merkinnällä.
Mikäli lainapelaaja -säännössä tapahtuu rikkomuksia, niin rikkomuksen tehnyt joukkue tuomitaan ottelu hävinneeksi aikapelissä 0-1 ja jaksopelissä 0-2 (0-1, 0-1).

§9 Pelaaminen samalla sarjatasolla
Tämä sääntö koskee, mikäli seuralla on kaksi tai useampi joukkue peli- tai kilpasarjassa ja se menee samoin kuin pelaaminen eri sarjatasoilla.
Nuorempien pelaajien peluuttamisessa oman seuran ylemmän ikäluokan eri joukkueissa ei ole rajoituksia ja PPL suosittelee joukkueiden täydentämistä ensisijaisesti nuoremmasta ikäluokasta.

§11 Tyttöjen ja poikien pelaaminen toistensa sarjoissa
Tytöt voivat pelata omaikäisissä pojissa ja yli-ikäisyysluvalla vuotta nuoremmissa. F-ikäisille ja nuoremmille pojille voidaan hakea poikkeuslupahakemuksella lupaa pelata F-tyttöjen sarjoissa. Poikkeusluvalla voi pelata maksimissaan kaksi poikaa kerralla tyttöjen joukkueessa. Mikäli joukkueessa on myös yli-ikäisyyden saaneita pelaajia, voi pöytäkirjassa olla maksimissaan yksi yli-ikäinen ja yksi poikapelaaja.

§13 Yli-ikäisyys
G-ikäisiin ei ole mahdollista hakea yli-ikäisyyslupaa.
Yli-ikäisyyslupaa haetaan lähtökohtaisesti pelaajalle, jolla ei ole omassa seurassa oman ikäistä joukkuetta.
Yli-ikäisyyslupaa voidaan hakea yhden (1) vuoden yli-ikäiselle.
Aluesarjoihin voidaan hakea yli-ikäisyyslupa sekä kilpa – että pelisarjoihin.
Yli-ikäisyyslupaa haetaan aluesarjoihin sähköisen hakulomakkeen avulla.
Yli-ikäisille pelaajille ei voi hakea muita poikkeuslupia.
Yli-ikäisyyteen liittyvät tiedustelut käydään oman alueen aluevastaavan kanssa.

13.2. Myöntämiskriteerit
• Pelaajan pelimahdollisuuksien turvaaminen
• Joukkuetoiminnan turvaaminen
• Urheilulliset perusteet

Yli-ikäisyyslupa voidaan jättää myöntämättä, mikäli pelaajan pelimäärä ilman haettavaa lupaa täyttää Suuntana Superpesis – pelaajapolun pelimääräkriteerit, pelaaja pelaa toisessa seurassa omaa ikäluokkaansa vanhemman ikäluokan joukkueessa tai joukkue muodostuu ilman yli-ikäisiä pelaajia.

13.3. Hakemusten käsittely
Yli-ikäisyysluvat käsittelee Pesäpalloliiton kilpailupäällikkö yhdessä aluevastaavan kanssa.
Yli-ikäisyysluvat käsitellään vain kaikilta kohdilta täytettyjen hakulomakkeiden osalta.

13.4. Päätökset
Yli-ikäisyysluvat tiedotetaan välittömästi käsittelyn päätyttyä.
Tiedottamisesta vastaa aluevastaava.
Lisätietoja päätöksiin liittyen antaa aluevastaava.
Päätöksistä voi valittaa operatiiviseen johtoryhmään.

13.5. Yli-ikäisyysluvalla pelaaminen
F-C ikäisten peleissä voidaan käyttää yhtä aikaa kahta pöytäkirjaan merkittyä yli-ikäistä (Y) pelaajaa.
Yli-ikäinen pelaaja ei voi toimia ottelussa lukkarina.
Yli-ikäistä pelaajaa ei voida käyttää lainapelaajana.
Yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja saa pelata aikuisten suomen –, maakunta – ja aluesarjoissa menettämättä yli-ikäisyyslupaa.

13.6. Yli-ikäisyysluvan menettäminen
Yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja ei voi pelata omaa ikäluokkansa vanhemman ikäluokan joukkueessa. Mikäli näin käy, menettää pelaaja yli-ikäisyysluvan kyseiseltä kaudelta.
Esim. E-junioreihin yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja, voi saada perustellusti luvan pelata myös oman ikäisissä (D-juniorit), mutta ei voi pelata C-ikäisten peleissä. Pelaajalle pitää hakemuksen yhteydessä hakea erikseen lupaa oman ikäluokan peleihin, mikäli on aikomus peluuttaa yli-ikäisyyden lisäksi myös oman ikäluokan peleissä.

§14 Koulutusvelvoitteet pelinjohtajalle v. 2021 eteenpäin
2020 koulutusvelvoitteita ei oteta aluesarjassa käyttöön poikkeustilanteen vuoksi.
Aluesarjassa, alueleirillä ja valtakunnallisilla leireillä on yhdenmukaiset koulutusvelvoitteet. Poikkeuslupia voidaan myöntää, mutta lupa on maksullinen.
Poikkeusluvat anotaan verkkolomakkeella.
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=842744205&_k=tEFSPbdHh_vZS2SjRK1NdB3Ysuh932f53BOKW9fUSXaahs7WOoey4lNhlOEbVlRY

§22 Otteluajat sarjoittain

Sarja Peli Turnaus
C – D 4+4+S+K 3+3+K
E-kilpa 3+3+S+K 3+3+K
E-peli 2+2+S+K 2+2+K tai 60min tasavuoroin
F – G 2+2+S+K 3 vrp tai 45min tasavuoroin
G-pienpeli 2 vrp 2 vrp tai 45min tasavuoroin

Tasoittavia vuoroja ei pelata, jos ottelu on ratkennut ja on pelattu vähintään 2 vuoroparia täyteen tai aikapelissä, kun aika on täynnä.

22.5. Ottelun pelaamatta jättäminen
Mikäli joukkue jättää ottelun pelaamatta määräaikaan mennessä, pitää siitä tehdä sähköpostilla selvitys aluevastaavalle välittömästi.
Mikäli joukkue ei saavu ottelupaikalle määräaikana on joukkueen lähetettävä oma selvityksensä tapahtuneesta yhden (1) vuorokauden kuluessa ottelun määräpäivästä alueen aluevastaavalle sähköpostitse.
Ottelun pelaamatta jättänyt joukkue suljetaan sarjasta, ellei kilpailutiimi saatujen selvitysten perusteella toisin päätä.

§23 Ottelusiirrot
Joukkueiden on sovittava ottelusiirto /-siirrot keskenään ennen alkuperäistä pelipäivää ja ottelun kotijoukkue päivittää ottelusiirrot tulospalveluohjelmaan. Ennen varsinaista pelipäivää tehdyistä ottelusiirroista ei tule ottelusiirtomaksua.
Mikäli ottelusiirtoa ei ole sovittu 5vrk ennen, niin tällöin ottelu on pelattava alkuperäisenä pelipäivänä.
Ottelusiirrosta sovitaan aina ensin vastustajan kanssa, jonka jälkeen pyyntö lähetetään tulospalveluohjelman kautta. Kun vastustaja on siirron hyväksynyt ja kuitannut, niin ottelusiirto päivittyy tulospalveluohjelmaan automaattisesti.
Siirretyn ottelun uusi pelipäivä tulee aina olla ennen ko. sarjan (esim. alkusarja, runkosarja, jatkosarja, tms.) viimeistä pelipäivää.
Ottelusiirroista ei tule ottelusiirtomaksua. Toistuvasta ottelusiirtoilmoituksen laiminlyönnistä seuraa 50
€:n laiminlyöntimaksu.
Joukkueilla on oikeus sopia pelipäivämuutoksista näiden sääntöjen puitteissa ihan vapaasti. Otteluita ei siis ole pakko pelata alkuperäisenä pelipäivänä, mikäli se ei joukkueille sovi.
Joukkueet voivat pelata aluesarjan pelejä halutessaan myös turnausmuotoisesti, mikäli itse sopivat tästä muiden joukkueiden kanssa.

26.1 Juoksuero
Mikäli toisessa vuoroparissa tasoittavalla vuorolla syntyy vähintään 20 juoksun ero, pelattava ottelu tai jakso
päättyy välittömästi. Samalla peliteolla syntyvät muut juoksut hyväksytään.
Toisen vuoroparin jälkeen ottelu tai jakso voi päättyä myös aloittavalla vuorolla, jos joukkueiden välille syntyy
vähintään 20 juoksun ero.

26.2 Kentän vanhin (Koskee kaikkia aluesarjan pelejä C-G)
Kentän vanhin esitellään alkupuhuttelussa molemmille joukkueille ja tuomaristolle.
Kentän vanhimmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua epäasialliseen ja häiritsevään käytökseen ottelutapahtumassa.
Kentän vanhin on nuoren tuomarin tukena, mikäli aikuiset käyttäytyvät epäasiallisesti.
Kentän vanhimman tehtävän tarkoituksena on taata joukkueille, toimihenkilöille ja tuomaristolle työrauha.
Kentän vanhimmalla ei kuitenkaan ole oikeutta puuttua tuomariston tai toimihenkilöiden ottelua koskevaan toimintaan.
Kaikissa tilanteissa, joissa kentän vanhin on joutunut puuttumaan tapahtumiin ottelun aikana, tulee hänen toimittaa lyhytmuotoinen raportti tapahtumista aluevastaavalle. Näissä tilanteissa myös joukkueiden puheoikeuden käyttäjillä on oikeus toimittaa raportti aluevastaavalle.
Jos kotijoukkue / turnauksen järjestäjä epäonnistuu toistuvasti hankkimaan kentän vanhimman ottelun
turvaksi, seuraa siitä joukkueelle 50 € sanktio.

§27 Tuloksesta ilmoittaminen
Aluesarjoissa pidetään pientä pöytäkirjaa. Ottelun jälkeen ottelun pelituomari on velvollinen tarkistamaan ja hyväksymään pöytäkirjan omalla allekirjoituksellaan.
Ottelun järjestävä seura on velvollinen ilmoittamaan ottelun tuloksen välittömästi pelin jälkeen aluesarjojen tulospalveluun (www.pesistulospalvelu.fi) sekä päivittämään sinne ottelupöytäkirjan.

§33 Otteluluovutukset ja sarjaluopuminen
Otteluluovutuksia ei sallita ja luopuminen johtaa sulkemiseen sarjasta. Erityisistä syistä sarjaa johtava elin voi kuitenkin hyväksyä luovutuksen ilman sarjasta sulkemista.
Seuran luopuessa sarjapaikastaan tulee seuran tehdä siitä virallinen päätös, ennen luopumisilmoituksen toimittamista sarjaa johtavalle elimelle.
Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen ottelut mitätöidään. Sarjoissa, joissa pelataan sekä runkosarja että jatkosarja, joukkueen mahdollisesti luopuessa sarjasta (tai poissulkemisen johdosta) runkosarjan päätyttyä, ei runkosarjan otteluita mitätöidä.

33.1. Luopumismaksut
Sarjasta luopuneen tai poissuljetun joukkueen on suoritettava PPL:lle luopumismaksu ao. taulukon mukaisesti. PPL laskuttaa luopumismaksut seuroilta.

Poikkeussääntöjä ja ohjeita 2020

Alueellinen kilpailutoiminta

Koronavirustartunta tai -epäily aluetoiminnassa

Vastuullisuus pelin aikana

Ottelutapahtuman järjestäminen