Valitse sivu

Tulevaisuudenkuva

Pesäpallon tulevaisuudenkuva kohti vuotta 2022

 

Luonnos pesäpallon tulevaisuudenkuvaksi julkaistiin maaliskuussa 2016. Työryhmä oli kuullut tätä ennen laajaa joukkoa toimijoita ja aktiiveja niin lajin sisältä kuin sidosryhmistä. Esitys tuotiin kaikkien kiinnostuneiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi ennen kuin Tampereen kevätkokous hyväksyi siitä lopullisen version 15.4.2016. Yhteensä yli 700 toimijaa antoi näkemyksensä kansallispelimme tulevaisuuden suuntaviivoista. 

Tavoitteet on asetettu korkealle. Keskiössä ovat ottelutapahtumat, harrastajamäärien kasvattaminen, johtamisen muutos, organisoituminen yhdeksi liikkeeksi ja viestinnän linjan kirkastaminen. 

Tulevaisuudenkuvaa päivitetään ja tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmissa sekä talousarvioissa. Kevätkokous ja syyskokous ovat paikkoja vaikuttaa.  

Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, liiton puheenjohtajalla, liittojohtokunnan jäsenillä, jäsenyhdistysten edustajilla, liiton ulkojäsenillä, liiton toiminnanjohtajalla sekä mahdollisten valiokuntien jäsenillä on liittokokouksessa puhevalta. 

Tulevaisuudenkuva tähtää vuoteen 2022, jolloin kansallispelimme pesäpallo täyttää 100 vuotta.